Stres w pracy – psychoterapia online

Zaburzenia pracy i wydajności: Stres zawodowy, wypalenie zawodowe, problemy z wydajnością

Świat pracy może być źródłem stresu, wypalenia zawodowego i trudności z wydajnością. W tym artykule dowiemy się, w jaki sposób psychoterapia online może pomóc osobom zmagającym się z problemami w sferze zawodowej. Omówimy, jak terapeuci online wspierają pacjentów w radzeniu sobie ze stresem zawodowym, przywracaniu równowagi oraz budowaniu zdrowszych nawyków pracy.