Psychoterapia osób uzależnionych od hazardu:

Celem psychoterapii jest pomoc osobie uzależnionej w:

 • Zrozumieniu przyczyn i mechanizmów podtrzymujących uzależnienie
 • Zmianie negatywnych przekonań na temat hazardu
 • Nabyciu umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • Nauce kontrolowania swoich impulsów
 • Utrzymaniu abstynencji

Rodzaje psychoterapii stosowane w leczeniu uzależnienia od hazardu:

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT):
  • Skupia się na identyfikowaniu i modyfikowaniu negatywnych myśli i zachowań związanych z hazardem.
  • Terapeuta pomaga pacjentowi rozpoznawać zniekształcone myśli (np. „jestem w stanie kontrolować swoje granie”), kwestionować je i zastępować bardziej racjonalnymi myślami.
  • Pacjent uczy się również technik radzenia sobie z pokusą gry.
 • Terapia psychodynamiczna:
  • Bada nieświadome konflikty i wzorce psychologiczne, które mogą przyczyniać się do uzależnienia.
  • Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć, jak jego przeszłe doświadczenia i relacje wpływają na jego obecne uzależnienie.
  • Pacjent uczy się rozpoznawać i przepracowywać emocje leżące u podłoża uzależnienia (np. lęk, poczucie straty, gniew).
 • Terapia grupowa:
  • Pozwala pacjentom dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć od siebie nawzajem.
  • Grupa terapeutyczna może zapewnić wsparcie i motywację do zmiany.
  • Pacjenci uczą się również komunikować się w sposób asertywny i rozwiązywać konflikty.

Psychoterapia w połączeniu z innymi formami leczenia:

Psychoterapia jest zazwyczaj łączona z innymi formami leczenia, takimi jak:

 • Leczenie farmakologiczne: leki mogą być stosowane w celu złagodzenia objawów zespołu abstynencyjnego i zapobiegania nawrotom.
 • Grupy wsparcia: np. Anonimowi Hazardziści.
 • Pomoc socjalna: pomoc w rozwiązywaniu problemów finansowych i prawnych.

Ważne czynniki w psychoterapii uzależnienia od hazardu:

 • Motywacja do zmiany: osoba uzależniona musi być gotowa do pracy nad swoim zdrowiem.
 • Zaufanie do terapeuty: silna relacja terapeutyczna jest kluczowa do efektywnej terapii.
 • Zaangażowanie w terapię: regularne uczestnictwo w sesjach terapeutycznych jest ważne dla osiągnięcia sukcesu.

Psychoterapia może być skutecznym sposobem leczenia uzależnienia od hazardu. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią formę terapii i doświadczonego terapeutę, który specjalizuje się w leczeniu uzależnień.

Podsumowanie informacji o psychoterapii osób uzależnionych od hazardu

 • Psychoterapia jest zazwyczaj długotrwałym procesem.
 • Ważne jest, aby stosować się do zaleceń terapeuty i regularnie ćwiczyć techniki nabyte podczas terapii.
 • W niektórych przypadkach psychoterapia może pomóc w rozwiązaniu problemów, które leżą u podłoża uzależnienia, takich jak stres, lęk lub depresja