Jak leczy się zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) to schorzenie charakteryzujące się nawracającymi natrętnymi myślami (obsesjami) i kompulsywnymi zachowaniami. Leczenie OCD opiera się na dwóch filarach: psychoterapii i/lub farmakoterapii. W tym artykule skupimy się na różnych rodzajach psychoterapii stosowanych w leczeniu OCD.

Rodzaje psychoterapii OCD:

1. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT):

 • Najbardziej popularna forma terapii OCD.
 • Skupia się na identyfikowaniu i modyfikowaniu negatywnych myśli i przekonań (np. lęk przed brudem, potrzeba perfekcji) oraz kompulsywnych zachowań.
 • Techniki stosowane w CBT:
  • Ekspozycja: stopniowe wystawianie pacjenta na bodźce wywołujące lęk bez ulegania kompulsyjnym zachowaniom.
  • Prewencja reakcji: zapobieganie wykonywaniu kompulsyjnych zachowań.
  • Restrukturyzacja poznawcza: modyfikowanie negatywnych myśli i przekonań.

2. Terapia psychodynamiczna:

 • Skupia się na odkrywaniu i analizowaniu nieświadomych konfliktów i doświadczeń z przeszłości, które mogą przyczyniać się do OCD.
 • Pomaga pacjentowi zrozumieć, jak jego przeszłość wpływa na jego obecne myśli, uczucia i zachowania.
 • Techniki stosowane w terapii psychodynamicznej:
  • Wolne skojarzenia: swobodne wypowiadanie przez pacjenta wszystkiego, co przychodzi mu na myśl.
  • Analiza snów: interpretacja snów w celu odkrycia ukrytych treści i emocji.
  • Interpretacja przeniesienia: analiza relacji pacjenta z terapeutą w kontekście jego przeszłych doświadczeń.

3. Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT):

 • Pomaga pacjentowi zaakceptować swoje natrętne myśli i uczucia, zamiast z nimi walczyć.
 • Skupia się na budowaniu wartości i celów życiowych zgodnych z wartościami pacjenta.
 • Techniki stosowane w ACT:
  • Defuzja poznawcza: dystansowanie się od swoich myśli i traktowanie ich jako wydarzenia mentalne, a nie fakty.
  • Akceptacja: obserwowanie swoich myśli i uczuć bez osądzania i oceniania.
  • Mindfulness: skupienie uwagi na bieżącym momencie i doświadczaniu.

4. Terapia rodzinna:

 • Może być pomocna w przypadku OCD, gdy zaburzenie wpływa na funkcjonowanie całej rodziny.
 • Pomaga rodzinie zrozumieć OCD i nauczyć się wspierać pacjenta w procesie zdrowienia.
 • Techniki stosowane w terapii rodzinnej:
  • Psychoedukacja: edukacja rodziny na temat OCD.
  • Komunikacja: trening efektywnej komunikacji między członkami rodziny.
  • ** rozwiązywanie problemów:** wspólne rozwiązywanie problemów związanych z OCD.

Wybór odpowiedniej terapii:

Wybór odpowiedniej terapii OCD zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, nasilenia objawów i preferencji. Ważne jest, aby skonsultować się z psychologiem lub psychiatrą, aby dobrać odpowiednią formę terapii.

Dodatkowe informacje:

 • Psychoterapia OCD jest zazwyczaj długoterminowym procesem.
 • Ważne jest, aby pacjent był zmotywowany do terapii i regularnie uczestniczył w sesjach.
 • W niektórych przypadkach psychoterapia może być łączona z farmakoterapią.