Anoreksja – jak się leczy zaburzenia odżywiaiania?

noreksja nervosa to poważne zaburzenie odżywiania, które może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci. Odzyskanie zdrowia wymaga kompleksowego podejścia, w którym kluczową rolę odgrywa psychoterapia.

Cele psychoterapii w anoreksji:

 • Zrozumienie przyczyn i mechanizmów podtrzymujących zaburzenie (np. perfekcjonizm, niskie poczucie wartości, lęk przed przybraniem na wadze)
 • Zmiana negatywnych przekonań na temat jedzenia i ciała (np. postrzeganie jedzenia jako wroga, obsesja na punkcie kalorii)
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami (np. zdrowe sposoby wyrażania emocji, radzenie sobie ze stresem)
 • Naprawa relacji z jedzeniem i własnym ciałem (np. budowanie zaufania do ciała, odnalezienie przyjemności w jedzeniu)
 • Przywrócenie zdrowej wagi ciała (w sposób zintegrowany z pracą nad psychiką)

Rodzaje psychoterapii stosowane w anoreksji:

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT):
  • Skupia się na identyfikowaniu i modyfikowaniu negatywnych myśli i zachowań związanych z jedzeniem i wagą.
  • Terapeuta pomaga pacjentowi rozpoznawać zniekształcone myśli (np. „jestem gruby, jeśli zjem ten kawałek ciasta”), kwestionować je i zastępować bardziej racjonalnymi myślami.
  • Pacjent uczy się również technik radzenia sobie z zachowaniami charakterystycznymi dla anoreksji (np. unikanie jedzenia, nadmierne ćwiczenia).
 • Terapia psychodynamiczna:
  • Bada nieświadome konflikty i wzorce psychologiczne, które mogą przyczyniać się do anoreksji.
  • Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć, jak jego przeszłe doświadczenia i relacje wpływają na jego obecne relacje z jedzeniem i ciałem.
  • Pacjent uczy się rozpoznawać i przepracowywać emocje leżące u podłoża zaburzenia (np. lęk, poczucie straty, gniew).
 • Terapia rodzinna:
  • Pomaga rodzinie zrozumieć zaburzenie i wspierać osobę chorą w procesie zdrowienia.
  • Terapeuta edukuje rodzinę na temat anoreksji i jej wpływu na funkcjonowanie osoby chorej.
  • Rodzina uczy się, jak komunikować się z osobą chorą w sposób wspierający i konstruktywny.

Psychoterapia w połączeniu z innymi formami leczenia:

Psychoterapia jest zazwyczaj łączona z innymi formami leczenia, takimi jak:

 • Leczenie żywieniowe: prowadzone przez dietetyka lub lekarza, ma na celu przywrócenie zdrowej wagi ciała i nawyków żywieniowych.
  • Dietetyk układa plan żywieniowy dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.
  • Pacjent uczy się o wartościach odżywczych różnych produktów spożywczych i komponowania zdrowych posiłków.
 • Opieka medyczna: obejmuje regularne badania lekarskie i monitorowanie stanu zdrowia.
  • Lekarz monitoruje stan fizyczny pacjenta i zleca niezbędne badania diagnostyczne.
  • W razie potrzeby lekarz może zastosować leczenie farmakologiczne.
 • Leczenie farmakologiczne: w niektórych przypadkach może być stosowane w celu złagodzenia objawów depresji lub lęku.
  • Leki są stosowane w połączeniu z psychoterapią.
  • Ważne jest, aby leczenie farmakologiczne było nadzorowane przez lekarza psychiatrę.

Ważne czynniki w psychoterapii anoreksji:

 • Motywacja do zmiany: osoba chora musi być gotowa do pracy nad swoim zdrowiem.
  • Pacjent musi być zmotywowany do zmiany swoich zachowań i przekonań.
  • Terapeuta może pomóc pacjentowi w budowaniu motywacji do zmiany.
 • Zaufanie do terapeuty: silna relacja terapeutyczna jest kluczowa do efektywnej terapii.
  • Pacjent musi czuć się bezpiecznie i komfortowo podczas sesji terapeutycznych.
  • Ważne jest, aby pacjent mógł