Psychoterapia uzależnień od substancji psychoaktywnych

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych to poważny problem, który dotyka miliony ludzi na całym świecie. Odzyskanie zdrowia wymaga kompleksowego podejścia, w którym kluczową rolę odgrywa psychoterapia.

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych to choroba przewlekła, która charakteryzuje się:

 • Kompulsywnym dążeniem do zażywania substancji psychoaktywnej, pomimo negatywnych konsekwencji.
 • Utratą kontroli nad ilością i częstotliwością zażywania substancji.
 • Wzrostem tolerancji, co oznacza, że potrzeba coraz większych dawek substancji, aby uzyskać ten sam efekt.
 • Objawami odstawienia, gdy osoba uzależniona przestaje zażywać substancję.

Uzależnienie może dotyczyć różnych substancji psychoaktywnych, w tym:

 • Alkohol
 • Nikotyna
 • Narkotyki: marihuana, kokaina, heroina, amfetamina, ecstasy, LSD, itp.
 • Leki: leki przeciwbólowe, leki uspokajające, nasenne, itp.

Przyczyny uzależnienia:

Przyczyny uzależnienia są złożone i obejmują czynniki:

 • Biologiczne: predyspozycje genetyczne, choroby psychiczne.
 • Psychologiczne: stres, trauma, problemy emocjonalne.
 • Społeczne: wpływ rodziny, rówieśników, otoczenia.

Skutki uzależnienia:

Uzależnienie może mieć negatywny wpływ na:

 • Zdrowie fizyczne: choroby wątroby, serca, płuc, nowotwory, itp.
 • Zdrowie psychiczne: depresja, lęk, psychoza.
 • Relacje: problemy w rodzinie, w pracy, zerwanie kontaktów z bliskimi.
 • Sytuację finansową: utrata pracy, zadłużenie.

Leczenie uzależnienia:

Leczenie uzależnienia jest długotrwałym procesem i wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje:

 • Detoksykację: oczyszczanie organizmu z substancji psychoaktywnych.
 • Psychoterapię: pomoc w zrozumieniu przyczyn uzależnienia i nauce radzenia sobie z emocjami bez sięgania po substancje psychoaktywne.
 • Leczenie farmakologiczne: leki mogą być stosowane w celu złagodzenia objawów zespołu abstynencyjnego i zapobiegania nawrotom.
 • Grupę wsparcia: pomoc i motywacja od innych osób uzależnionych.

Gdzie szukać pomocy:

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, ma problem z uzależnieniem, możesz szukać pomocy w:

 • Poradniach uzależnień: oferują bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną.
 • Ośrodkach leczenia uzależnień: oferują detoksykację, psychoterapię i inne formy leczenia.
 • Grupach wsparcia: np. Anonimowi Alkoholicy, Narkomani Anonimowi.

Ważne jest, aby osoba uzależniona była zmotywowana do zmiany i aby miała wsparcie ze strony rodziny i bliskich.

Uzależnienie to choroba, z której można się wyleczyć. Z odpowiednią pomocą i wsparciem można osiągnąć długotrwałą abstynencję i żyć zdrowym i szczęśliwym życiem.

Cele psychoterapii w uzależnieniach:

 • Zrozumienie przyczyn i mechanizmów podtrzymujących uzależnienie
 • Zmiana negatywnych przekonań na temat substancji psychoaktywnych
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • Naprawa relacji z ludźmi i samym sobą
 • Utrzymanie abstynencji

Rodzaje psychoterapii stosowane w uzależnieniach:

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT):
  • Skupia się na identyfikowaniu i modyfikowaniu negatywnych myśli i zachowań związanych z uzależnieniem.
  • Terapeuta pomaga pacjentowi rozpoznawać zniekształcone myśli (np. „jestem w stanie kontrolować swoje picie”), kwestionować je i zastępować bardziej racjonalnymi myślami.
  • Pacjent uczy się również technik radzenia sobie z pokusą sięgania po substancje psychoaktywne.
 • Terapia psychodynamiczna:
  • Bada nieświadome konflikty i wzorce psychologiczne, które mogą przyczyniać się do uzależnienia.
  • Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć, jak jego przeszłe doświadczenia i relacje wpływają na jego obecne uzależnienie.
  • Pacjent uczy się rozpoznawać i przepracowywać emocje leżące u podłoża uzależnienia (np. lęk, poczucie straty, gniew).
 • Terapia grupowa:
  • Pozwala pacjentom dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć od siebie nawzajem.
  • Grupa terapeutyczna może zapewnić wsparcie i motywację do zmiany.
  • Pacjenci uczą się również komunikować się w sposób asertywny i rozwiązywać konflikty.

Psychoterapia w połączeniu z innymi formami leczenia:

Psychoterapia jest zazwyczaj łączona z innymi formami leczenia, takimi jak:

 • Detoksykacja: oczyszczanie organizmu z substancji psychoaktywnych.
 • Leczenie farmakologiczne: leki mogą być stosowane w celu złagodzenia objawów zespołu abstynencyjnego i zapobiegania nawrotom.
 • Opieka medyczna: obejmuje regularne badania lekarskie i monitorowanie stanu zdrowia.
 • Program 12 kroków: program samopomocy dla osób uzależnionych.

Ważne czynniki w psychoterapii uzależnień:

 • Motywacja do zmiany: osoba uzależniona musi być gotowa do pracy nad swoim zdrowiem.
 • Zaufanie do terapeuty: silna relacja terapeutyczna jest kluczowa do efektywnej terapii.
 • Zaangażowanie w terapię: regularne uczestnictwo w sesjach terapeutycznych jest ważne dla osiągnięcia sukcesu.

Psychoterapia może być skutecznym sposobem leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią formę terapii i doświadczonego terapeutę, który specjalizuje się w leczeniu uzależnień.

Jak wygląda Psychoterapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych?

 • Psychoterapia jest zazwyczaj długotrwałym procesem.
 • Ważne jest, aby stosować się do zaleceń terapeuty i regularnie ćwiczyć techniki nabyte podczas terapii.
 • W niektórych przypadkach psychoterapia może pomóc w rozwiązaniu problemów, które leżą u podłoża uzależnienia, takich jak stres, lęk lub depresja.

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, ma problem z uzależnieniem, skonsultuj się z psychologiem lub psychiatrą, aby uzyskać odpowiednią diagnozę i leczenie.