POLITYKA PRYWATNOŚCI

· Udostępnianie danych osobowych.

Dane osobowe kupującego zbierane przez operatora serwisu onlineterapia.pl. będą udostępniane sprzedającemu w celu umożliwienia finalizacji transakcji zawartej za pośrednictwem w/w serwisu. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu operatora serwisu onlineterapia.pl. podejmą działania windykacyjne. Operator serwisu onlineterapia.pl. pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

· Kontakt.

Operator serwisu onlineterapia.pl. będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sprawach związanych z realizacją transakcji kupna-sprzedaży zawieranych za pośrednictwem serwisu. Użytkownikom będą przekazywane: potwierdzenia złożenia zamówienia, informacji o założonym zamówieniu, raporty z etapów realizacji zamówienia, rachunki a także informacje związane z przebiegiem procesu reklamacyjnego, jeżeli użytkownik przystąpił do takiego procesu. Informacje będą przekazywane pocztą elektroniczną. Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, operator serwisu onlineterapia.pl będzie go przesyłał za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie bezpłatnie wypisać się z newslettera, używając stosownego linku znajdującego się w stopce newslettera.

· Zmiana danych.

Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do operatora serwisu onlineterapia.pl za pomocą formularza znajdującego się na podstronie: onlineterapia.pl/gdpr-rodo/.

· Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (procesorom płatnośći), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać operatorowi serwisu onlineterapia.pl za pomocą formularza znajdującego się na podstronie: https://onlineterapia.pl/gdpr-rodo/. Rezygnacja będzie uwzględniona przez operatora serwisu onlineterapia.pl w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania. Ponadto użytkownik może także zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym klikając w odnośnik umieszczony w dolnej części każdej wiadomości e-mail.

· Pliki cookies.
Operator serwisu onlineterapia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu onlineterapia.pl. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu onlineterapia.pl nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

· Zabezpieczenie danych.
Operator serwisu onlineterapia.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL, monitoringiem strony pod kątem zmian oraz naruszeń mechanizmów dostępu, zaporą ogniową tzw. firewall oraz innymi systemami ochrony. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora. 

· Odpowiedzialność.
Operator serwisu onlineterapia.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora serwisu onlineterapia.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
W serwisie onlineterapia.pl znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu onlineterapia.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

· Dane podmiotu zbierającego dane.
Podmiotem zbierającym dane jest operator serwisu onlineterapia.pl. jest Remigiusz Madjeski.

Napisz wiadomość

Szybki kontakt w sprawie zamówień psychoterapii online

0